Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
poziomu cen.

Równanie popytu na pieniądz w ujęciu realnym możemy zapisać w postaci następującej ogólnej formuły:

Lewa strona tego równania to realny zasób pieniądza, a prawa to funkcja popytu na pieniądz w ujęciu realnym, która wskazuje, że rośnie on wraz ze wzrostem realnego dochodu i spada wraz ze wzrostem nominalnej stopy procentowej. Czasami w formule tej uwzględnia się również koszt transakcji związanych z zamianą różnych form majątku na pieniądz (oznaczmy go jako ktr). Ten koszt zwiększa popyt na pieniądz w ujęciu realnym. Możemy zatem napisać:

Powyższe równanie oznacza, że popyt na pieniądz w ujęciu realnym:
- rośnie wraz ze wzrostem realnego dochodu narodowego
poziomu cen.<br><br>Równanie popytu na pieniądz w ujęciu realnym możemy zapisać w postaci następującej ogólnej formuły: &lt;gap&gt;<br><br>Lewa strona tego równania to realny zasób pieniądza, a prawa to funkcja popytu na pieniądz w ujęciu realnym, która wskazuje, że rośnie on wraz ze wzrostem realnego dochodu i spada wraz ze wzrostem nominalnej stopy procentowej. Czasami w formule tej uwzględnia się również koszt transakcji związanych z zamianą różnych form majątku na pieniądz (oznaczmy go jako ktr). Ten koszt zwiększa popyt na pieniądz w ujęciu realnym. Możemy zatem napisać: &lt;gap&gt;<br><br>Powyższe równanie oznacza, że popyt na pieniądz w ujęciu realnym:<br>- rośnie wraz ze wzrostem realnego dochodu narodowego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego