Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
w warunkach płynnego kursu walutowego

Rozważmy najpierw skutki polityki fiskalnej. Efektywność tej polityki w systemie płynnego kursu walutowego w istotnej mierze zależy od tego, czy krzywa bilansu płatniczego BP jest bardziej, czy też mniej wrażliwa na zmiany stopy procentowej niż krzywa LM. Gdy krzywa BP jest mniej wrażliwa na zmiany stopy procentowej od krzywej LM (krzywa BP jest bardziej stroma od krzywej LM), to polityka fiskalna jest wysoce efektywna w oddziaływaniu na dochód narodowy, ponieważ zmiana kursu walutowego indukowana przez politykę fiskalną wzmacnia wpływ na rozmiary agregatowego popytu na towary. Przypadek ten pokazano na rys. 19.24.
Załóżmy, że gospodarka znajduje
w warunkach płynnego kursu walutowego&lt;/&gt;<br><br>Rozważmy najpierw skutki polityki fiskalnej. Efektywność tej polityki w systemie płynnego kursu walutowego w istotnej mierze zależy od tego, czy krzywa bilansu płatniczego BP jest bardziej, czy też mniej wrażliwa na zmiany stopy procentowej niż krzywa LM. Gdy krzywa BP jest mniej wrażliwa na zmiany stopy procentowej od krzywej LM (krzywa BP jest bardziej stroma od krzywej LM), to polityka fiskalna jest wysoce efektywna w oddziaływaniu na dochód narodowy, ponieważ zmiana kursu walutowego indukowana przez politykę fiskalną wzmacnia wpływ na rozmiary agregatowego popytu na towary. Przypadek ten pokazano na rys. 19.24.<br>Załóżmy, że gospodarka znajduje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego