Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
się poziom konsumpcji w poszczególnych kategoriach respondentów. Do tego celu posłużymy się dwoma wskaźnikami: wskaźnikiem średniego spożycia alkoholu liczonego dla jego konsumentów4 oraz odsetkiem nadmiernie pijących wśród ogółu badanych.
Dane na temat różnic między średnim spożyciem napojów alkoholowych ogółem w 2002 i 2003 roku w poszczególnych kategoriach społeczno-demograficznych zawiera tabela 7.


Dane zawarte w tabeli pozwalają na identyfikację kategorii, w których wystąpiły na tyle duże zmiany średniego spożycia, że przy wielkości badanych prób okazały się istotne statystycznie. Prezentowane tu analizy przeprowadzono dla ogółu badanych oraz osobno dla mężczyzn i kobiet.
Analiza prowadzona dla ogółu badanych wskazuje na istotne statystycznie zmiany
się poziom konsumpcji w poszczególnych kategoriach respondentów. Do tego celu posłużymy się dwoma wskaźnikami: wskaźnikiem średniego spożycia alkoholu liczonego dla jego konsumentów4 oraz odsetkiem nadmiernie pijących wśród ogółu badanych. <br>Dane na temat różnic między średnim spożyciem napojów alkoholowych ogółem w 2002 i 2003 roku w poszczególnych kategoriach społeczno-demograficznych zawiera tabela 7. <br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br><br>Dane zawarte w tabeli pozwalają na identyfikację kategorii, w których wystąpiły na tyle duże zmiany średniego spożycia, że przy wielkości badanych prób okazały się istotne statystycznie. Prezentowane tu analizy przeprowadzono dla ogółu badanych oraz osobno dla mężczyzn i kobiet. <br>Analiza prowadzona dla ogółu badanych wskazuje na istotne statystycznie zmiany
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego