Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
tytułu postulowanego wzrostu zysku można obliczyć posługując się następującym wzorem: Wc-k,

gdzie: W - zmiana wyniku finansowego (w przykładzie o 50jp.), c - cena sprzedażna, k - koszt zmienny produktu.
Wyrób X przyniesie zwiększenie zysku o postulowane 50jp. przy wzroście produkcji i sprzedaży o:Sprawdźmy ten wynik na danych kompleksowych, co przedstawia tabela 5.Co do pozostałości wyrobów, to należałoby zwiększyć produkcję i sprzedaż, by osiągnąć powiększenie ogólnej sumy zysku o 50jp.:Ten nieduży przykład chyba dobrze ilustruje zagadnienie "zawirowań rachunkowych", w jakie wpaść może decydent niezbyt głęboko wnikający w meritum ekonomiczne.Rozdział 6
PODZIAŁ I KONTROLA ZADAŃ EKONOMICZNYCH
6.1. Fundamenty systemu
tytułu postulowanego wzrostu zysku można obliczyć posługując się następującym wzorem: Wc-k,<br><br>gdzie: W - zmiana wyniku finansowego (w przykładzie o 50jp.), c - cena sprzedażna, k - koszt zmienny produktu.<br>Wyrób X przyniesie zwiększenie zysku o postulowane 50jp. przy wzroście produkcji i sprzedaży o:<br><br><br><br> Sprawdźmy ten wynik na danych kompleksowych, co przedstawia tabela 5.<br><br>&lt;gap&gt;<br><br>Co do pozostałości wyrobów, to należałoby zwiększyć produkcję i sprzedaż, by osiągnąć powiększenie ogólnej sumy zysku o 50jp.:<br><br><br><br> Ten nieduży przykład chyba dobrze ilustruje zagadnienie "zawirowań rachunkowych", w jakie wpaść może decydent niezbyt głęboko wnikający w meritum ekonomiczne.<br><br><br><br>Rozdział 6<br>&lt;tit&gt;PODZIAŁ I KONTROLA ZADAŃ EKONOMICZNYCH&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;6.1. Fundamenty systemu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego