Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
i wartości poznawczej jego skutków przyjmijmy założenie, że cykl produkcji i sprzedaży zamyka się w jednym miesiącu. Wyprodukowano i sprzedano trzy produkty kosztem 1600jp. Współczynniki podziału tej sumy można wyprowadzić z liczby godzin pracy bezpośredniej, liczby godzin pracy maszyn oraz ciężaru zużytego tworzywa produkcyjnego. Rozkład tych parametrów na wyroby przedstawia tabela 6.


Rozliczenie kosztów na podstawie liczby przepracowanych godzin robocizny bezpośredniej oraz wyników finansowych przydzielonych tym rozliczeniem poszczególnym wyrobom przedstawia tabela 7.

Suma kosztów do podziału 1600jp. Koszt jednostki przeliczeniowej 2jp.

Wszystkie wyroby są w tym przypadku rentowne.
Przeprowadźmy z kolei rozliczenie oparte na czasie pracy maszyn (tab. 8) oraz na
i wartości poznawczej jego skutków przyjmijmy założenie, że cykl produkcji i sprzedaży zamyka się w jednym miesiącu. Wyprodukowano i sprzedano trzy produkty kosztem 1600jp. Współczynniki podziału tej sumy można wyprowadzić z liczby godzin pracy bezpośredniej, liczby godzin pracy maszyn oraz ciężaru zużytego tworzywa produkcyjnego. Rozkład tych parametrów na wyroby przedstawia tabela 6.<br><br><br>Rozliczenie kosztów na podstawie liczby przepracowanych godzin robocizny bezpośredniej oraz wyników finansowych przydzielonych tym rozliczeniem poszczególnym wyrobom przedstawia tabela 7.<br><br> Suma kosztów do podziału 1600jp. Koszt jednostki przeliczeniowej 2jp.<br><br> Wszystkie wyroby są w tym przypadku rentowne.<br>&lt;page nr=133&gt;<br><br><br><br> Przeprowadźmy z kolei rozliczenie oparte na czasie pracy maszyn (tab. 8) oraz na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego