Typ tekstu: Książka
Autor: Matejuk Piotr
Tytuł: Wojskowe przyrządy optyczne w II Rzeczypospolitej
Rok: 1997
Mieszczański (członkowie zarządu). Reprezentantem tej grupy był L. Malecki.
W okresie międzywojennym kapitał zakładowy pięciokrotnie zwiększano, aż osiągnął on w 1939 r. wartość 1800000 zł. Jego wzrost oraz liczbę i wartość pojedynczych akcji przestawiono w tabeli 3.Obywatele polscy, zakładając że do nich należały wszystkie akcje wymienione w poz. 5 (tabela 4), "inni" łącznie z L. Maleckim, dysponowali zaledwie 13,1% kapitału i 12,5% głosów, a więc byli w mniejszości.
Reasumując należy stwierdzić, iż PZO S.A. była w zdecydowanej większości własnością kapitału francuskiego. Warto również zwrócić uwagę, iż raport francuskiego eksperta, pana de Boysson, stał się podstawą do otrzymania
Mieszczański (członkowie zarządu). Reprezentantem tej grupy był L. Malecki.<br>W okresie międzywojennym kapitał zakładowy pięciokrotnie zwiększano, aż osiągnął on w 1939 r. wartość 1800000 zł. Jego wzrost oraz liczbę i wartość pojedynczych akcji przestawiono w tabeli 3.<br><br>&lt;gap&gt;<br><br> Obywatele polscy, zakładając że do nich należały wszystkie akcje wymienione w poz. 5 (tabela 4), "inni" łącznie z L. Maleckim, dysponowali zaledwie 13,1% kapitału i 12,5% głosów, a więc byli w mniejszości.<br>Reasumując należy stwierdzić, iż PZO S.A. była w zdecydowanej większości własnością kapitału francuskiego. Warto również zwrócić uwagę, iż raport francuskiego eksperta, pana de Boysson, stał się podstawą do otrzymania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego