Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Organizacji
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok powstania: 1965
postawić pytanie - jak wyżej wspomniane poczynania organizacyjne wpłynęły na ekonomikę przedsiębiorstwa?

Liczby wyżej podanej tabeli dowodzą, że w 1963 r. zahamowano przyrost ponadnormatywu, a stany faktyczne kształtowały się w I i IV kwartale poniżej normatywu przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu produkcji na wszystkie potrzebne materiały.

Wydaje się, że te trzy przytoczone tabele są wyraźnym dowodem poprawy, która nastąpiła po wprowadzeniu postępu organizacyjnego w gospodarce materiałowej.
Dzieląc się tymi krótkimi uwagami na temat postępu organizacyjnego chciałem pokazać, że należycie kierowana praca służby zaopatrzenia, właściwie zastosowane środki techniczne w postaci przejrzystych kartotek, wykresów czy tabel, natychmiastowa i dokładna informacja, szczególnie wprowadzenie systemu alarmów magazynowych
postawić pytanie - jak wyżej wspomniane poczynania organizacyjne wpłynęły na ekonomikę przedsiębiorstwa?<br> &lt;gap&gt; <br>Liczby wyżej podanej tabeli dowodzą, że w 1963 r. zahamowano przyrost &lt;orig&gt;ponadnormatywu&lt;/orig&gt;, a stany faktyczne kształtowały się w I i IV kwartale poniżej normatywu przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu produkcji na wszystkie potrzebne materiały.<br>&lt;gap&gt; <br>Wydaje się, że te trzy przytoczone tabele są wyraźnym dowodem poprawy, która nastąpiła po wprowadzeniu postępu organizacyjnego w gospodarce materiałowej.<br>Dzieląc się tymi krótkimi uwagami na temat postępu organizacyjnego chciałem pokazać, że należycie kierowana praca służby zaopatrzenia, właściwie zastosowane środki techniczne w postaci przejrzystych kartotek, wykresów czy tabel, natychmiastowa i dokładna informacja, szczególnie wprowadzenie systemu alarmów magazynowych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego