Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
ekologiczna, geograficzna, antropogeniczna. B. Cechy bioklimatu warstwy rekreacyjnej Insolacja Uwilgocenie Przewietrzanie Produkcja tlenu Produkcja ozonu Struktura jonowa Fitoaerozole Aeroplankton C. Właściwości zbiorowiska roślinnego (zbiorowisk roślinnych) Filtracyjno-detoksykacyjne Zdrowotne (bioterapeutyczne i psychoregulacyjne) Estetyczne D. Przydatność rekreacyjna Odporność runa i gleb na użytkowanie rekreacyjne Preferowane kierunki użytkowania rekreacyjnego Na końcu opracowania zamieszczono tabelę przedstawiającą przydatność rekreacyjną roślinności rzeczywistej, wyróżnianej na podstawie wydzieleń mapy dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej, opracowanej dla Polski w skali 1:100000. W tabeli tej uwzględniono: odporność danego zbiorowiska roślinnego na użytkowanie rekreacyjne, jego właściwości lecznicze i psychoregulacyjne, zagrożenia patogenne, walory estetyczne oraz dostępność penetracyjną układu. Na rysunku 40 przedstawiono właściwości
ekologiczna, geograficzna, antropogeniczna. B. Cechy bioklimatu warstwy rekreacyjnej Insolacja Uwilgocenie Przewietrzanie Produkcja tlenu Produkcja ozonu Struktura jonowa Fitoaerozole Aeroplankton C. Właściwości zbiorowiska roślinnego (zbiorowisk roślinnych) Filtracyjno-detoksykacyjne Zdrowotne (bioterapeutyczne i psychoregulacyjne) Estetyczne D. Przydatność rekreacyjna Odporność runa i gleb na użytkowanie rekreacyjne Preferowane kierunki użytkowania rekreacyjnego Na końcu opracowania zamieszczono tabelę przedstawiającą przydatność rekreacyjną roślinności rzeczywistej, wyróżnianej na podstawie wydzieleń mapy dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej, opracowanej dla Polski w skali 1:100000. W tabeli tej uwzględniono: odporność danego zbiorowiska roślinnego na użytkowanie rekreacyjne, jego właściwości lecznicze i psychoregulacyjne, zagrożenia patogenne, walory estetyczne oraz dostępność penetracyjną układu. Na rysunku 40 przedstawiono właściwości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego