Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
Efekt będzie taki, jaki zwykle bywa przy kreśleniu - tekst zniknie!


Jeżeli opisane powyżej sposoby wykorzystasz do narysowania tabeli, to TAG odwzajemni Ci się kilkoma ułatwieniami podczas jej wypełniania.
Po pierwsze, ramki pionowe zaczną być traktowane jak pozycje tabulacji. Dzięki temu naciskając klawisz [Tab] będziesz mógł łatwo przeskakiwać z jednej komórki tabeli do drugiej.
Po drugie, jeżeli podczas pisania w tabeli skończy Ci się miejsce w komórce (kursor dojedzie do ograniczającej ją prawostronnie pionowej linii), to naciśnięcie klawisza [Enter] zwiększy jej wysokość i ustawi kursor na początku kolejnego wiersza.
Po trzecie, jeżeli do usuwania tekstu wpisanego w tabeli zastosujesz klawisz [Backspace], to
Efekt będzie taki, jaki zwykle bywa przy kreśleniu - tekst zniknie!<br><br><br>Jeżeli opisane powyżej sposoby wykorzystasz do narysowania tabeli, to TAG odwzajemni Ci się kilkoma ułatwieniami podczas jej wypełniania.<br>Po pierwsze, ramki pionowe zaczną być traktowane jak pozycje tabulacji. Dzięki temu naciskając klawisz [Tab] będziesz mógł łatwo przeskakiwać z jednej komórki tabeli do drugiej.<br>Po drugie, jeżeli podczas pisania w tabeli skończy Ci się miejsce w komórce (kursor dojedzie do ograniczającej ją prawostronnie pionowej linii), to naciśnięcie klawisza [Enter] zwiększy jej wysokość i ustawi kursor na początku kolejnego wiersza.<br>Po trzecie, jeżeli do usuwania tekstu wpisanego w tabeli zastosujesz klawisz [Backspace], to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego