Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
nich przy różnych wielkościach produkcji. Tak np. koszt jednostkowy 31 jp. wystąpi we wszystkich przedziałach, angażując jednak różne sumy kapitału obrotowego i przynosząc różny zysk, a więc efektywność ekonomiczną wykorzystania środków. Obraz tej efektywności przedstawia tabela 4. (Założono cenę sprzedażną w wysokości 40 jp.) Przy najniższym koszcie jednostkowym wykazanym w tabeli 3, tj. 27,33 jp. przy produkcji 2999 jedn., rachunek efektywności ekonomicznej wykaże zysk 37980 jp. przy zaangażowaniu kapitału obrotowego w wysokości 81980 jp.
Z rachunku tego wyłania się kilka wariantów, które w połączeniu z informacją o popycie i podaży na rynku pozwalają dokonać optymalnego ekonomicznie wyboru. Płyną z tych
nich przy różnych wielkościach produkcji. Tak np. koszt jednostkowy 31 jp. wystąpi we wszystkich przedziałach, angażując jednak różne sumy kapitału obrotowego i przynosząc różny zysk, a więc efektywność ekonomiczną wykorzystania środków. Obraz tej efektywności przedstawia tabela 4. (Założono cenę sprzedażną w wysokości 40 jp.) Przy najniższym koszcie jednostkowym wykazanym w tabeli 3, tj. 27,33 jp. przy produkcji 2999 jedn., rachunek efektywności ekonomicznej wykaże zysk 37980 jp. przy zaangażowaniu kapitału obrotowego w wysokości 81980 jp.<br>Z rachunku tego wyłania się kilka wariantów, które w połączeniu z informacją o popycie i podaży na rynku pozwalają dokonać optymalnego ekonomicznie wyboru. Płyną z tych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego