Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wszechświat
Nr: 7-8
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1958
jednostki tektoniczne, występujące na trasach poszczególnych wycieczek, ponadto do Przewodnika została dołączona oddzielna tabela obrazująca dzieje geologiczne regionu Bardzkiego.
Najcenniejszy dodatek do Przewodnika stanowią dwie mapki, a mianowicie barwny szkic geologiczny regionu bardzkiego oraz szkic tektoniczny, na którym zostały przedstawione opisane jednostki tektoniczne. Orientację w terenie ułatwi zamieszczony na oddzielnej tabeli Skorowidz nazw geograficznych, obejmujący miejscowości, nazwy topograficzne oraz rzeki i potoki (wraz z odnośnymi dawniejszymi nazwami niemieckimi).
Na 7 całostronowych kredowych tablicach zamieszczone zostały fotografie przedstawiające faunę kopalną Gór Bardzkich (graptolity gotlandzkie, głowonogi górno-dewońskie oraz faunę dolno-karbońską).
Przewodnik Geologiczny J. Oberca Regionu Gór Bardzkich jest poważnym osiągnięciem autora
jednostki tektoniczne&lt;/&gt;, występujące na trasach poszczególnych wycieczek, ponadto do &lt;hi rend="italic"&gt;Przewodnika&lt;/&gt; została dołączona oddzielna tabela obrazująca &lt;hi rend="italic"&gt;dzieje geologiczne regionu Bardzkiego&lt;/&gt;.<br> Najcenniejszy dodatek do &lt;hi rend="italic"&gt;Przewodnika&lt;/&gt; stanowią dwie mapki, a mianowicie barwny &lt;hi rend="italic"&gt;szkic geologiczny &lt;page nr=229&gt; regionu bardzkiego&lt;/&gt; oraz &lt;hi rend="italic"&gt;szkic tektoniczny&lt;/&gt;, na którym zostały przedstawione opisane jednostki tektoniczne. Orientację w terenie ułatwi zamieszczony na oddzielnej tabeli &lt;hi rend="italic"&gt;Skorowidz nazw geograficznych&lt;/&gt;, obejmujący miejscowości, nazwy topograficzne oraz rzeki i potoki (wraz z odnośnymi dawniejszymi nazwami niemieckimi).<br> Na 7 całostronowych kredowych tablicach zamieszczone zostały fotografie przedstawiające faunę kopalną Gór Bardzkich (graptolity gotlandzkie, głowonogi górno-dewońskie oraz faunę dolno-karbońską).<br> &lt;hi rend="italic"&gt;Przewodnik Geologiczny&lt;/&gt; J. Oberca Regionu Gór Bardzkich jest poważnym osiągnięciem autora
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego