Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
czynnych zawodowo było 3090 (66,6%).

Tabela 12. Samobójstwa zakończone śmiercią w Polsce w 1978 roku wśród osób zawodowo czynnych, według kategorii społeczno-zawodowych (na 100 zgonów w danej kategorii)

Nasilenie samobójstw wśród poszczególnych kategorii społeczno-zawodowych, mierzone wskaźnikiem śmierci samobójczej tych kategorii, jest, jak wynika z danych zawartych w tabeli 12, zdecydowanie zróżnicowane. Zależnie od wysokości tego wskaźnika można wydzielić trzy grupy, w których skład wchodzą wyróżnione kategorie społeczno-zawodowe. Są to:

Grupa centralna, o współczynniku samobójstw zbliżonym do przeciętnej krajowej dla osób zawodowo czynnych. W grupie tej mieści się większość wyodrębnionych kategorii społeczno-zawodowych (wartość współczynnika wynosi 3,4
czynnych zawodowo było 3090 (66,6%).<br><br> Tabela 12. Samobójstwa zakończone śmiercią w Polsce w 1978 roku wśród osób zawodowo czynnych, według kategorii społeczno-zawodowych (na 100 zgonów w danej kategorii)<br><br>Nasilenie samobójstw wśród poszczególnych kategorii społeczno-zawodowych, mierzone wskaźnikiem śmierci samobójczej tych kategorii, jest, jak wynika z danych zawartych w tabeli 12, zdecydowanie zróżnicowane. Zależnie od wysokości tego wskaźnika można wydzielić trzy grupy, w których skład wchodzą wyróżnione kategorie społeczno-zawodowe. Są to:<br><br>Grupa centralna, o współczynniku samobójstw zbliżonym do przeciętnej krajowej dla osób zawodowo czynnych. W grupie tej mieści się większość wyodrębnionych kategorii społeczno-zawodowych (wartość współczynnika wynosi 3,4
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego