Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
dla jezior, dla których sporządzono plan batymetryczny lub wykreślono krzywą batygraficzną. Głębokość średnią określa się bowiem jako stosunek pojemności wód jeziora do jego powierzchni. Podobnie jak w przypadku głębokości maksymalnej, największą głębokością średnią cechuje się Bajkał - 730 m, a tylko 14 jezior osiąga 200 m i ponad głębokości średniej. W tabeli 13 zestawiono jeziora o największych głębokościach średnich.

Kryptodepresje

Obszary depresyjne wypełnione wodami jeziornymi noszą nazwę kryptodepresji. W przypadku danego jeziora jest to więc rzędna najgłębszego punktu dna położonego poniżej średniego poziomu morza. Tabela 14 przedstawia jeziora z największymi kryptodepresjami.
Jeziora kryptodepresyjne można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zalicza się
dla jezior, dla których sporządzono plan batymetryczny lub wykreślono krzywą batygraficzną. Głębokość średnią określa się bowiem jako stosunek pojemności wód jeziora do jego powierzchni. Podobnie jak w przypadku głębokości maksymalnej, największą głębokością średnią cechuje się Bajkał - 730 m, a tylko 14 jezior osiąga 200 m i ponad głębokości średniej. W tabeli 13 zestawiono jeziora o największych głębokościach średnich. <br><br>&lt;tit&gt;Kryptodepresje&lt;/&gt;<br><br>Obszary depresyjne wypełnione wodami jeziornymi noszą nazwę kryptodepresji. W przypadku danego jeziora jest to więc rzędna najgłębszego punktu dna położonego poniżej średniego poziomu morza. Tabela 14 przedstawia jeziora z największymi kryptodepresjami.<br>Jeziora kryptodepresyjne można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zalicza się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego