Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
rozważaniach ograniczamy się tylko do pierwszych wyrazów szeregu

Podstawiając to wyrażenie do wzorów (1.1), (1.2), otrzymujemy

Wyrażając wartość kąta w mierze łukowej , otrzymamy

Gdy do tych wzorów podstawimy kolejno wielkości l równe 1, 10 i 100 km, wówczas otrzymamy konkretne wartości błędu odległości dl i błędu wysokości dh (tablica 1.2). Z tablicy tej wynika, że błąd dl dla długości łuku AB wynoszącej 10 km nie przekracza 10 milimetrów; jest to błąd, który w praktyce nie ma znaczenia, bowiem na ogół wielokrotnie jest mniejszy od wymaganej dokładności. Natomiast błąd wysokości dh, jak wynika z tablicy 1.2, nawet przy
rozważaniach ograniczamy się tylko do pierwszych wyrazów szeregu<br>&lt;gap&gt;<br>Podstawiając to wyrażenie do wzorów (1.1), (1.2), otrzymujemy<br>&lt;gap&gt;<br>Wyrażając wartość kąta &lt;gap&gt; w mierze łukowej &lt;gap&gt;, otrzymamy<br>&lt;gap&gt;<br>Gdy do tych wzorów podstawimy kolejno wielkości &lt;HI rend="italic"&gt;l&lt;/HI&gt; równe 1, 10 i 100 km, wówczas otrzymamy konkretne wartości błędu odległości d&lt;HI rend="italic"&gt;l&lt;/HI&gt; i błędu wysokości d&lt;HI rend="italic"&gt;h&lt;/HI&gt; (tablica 1.2). Z tablicy tej wynika, że błąd d&lt;HI rend="italic"&gt;l&lt;/HI&gt; dla długości łuku &lt;HI rend="italic"&gt;AB &lt;/HI&gt;wynoszącej 10 km nie przekracza 10 milimetrów; jest to błąd, który w praktyce nie ma znaczenia, bowiem na ogół wielokrotnie jest mniejszy od wymaganej dokładności. Natomiast błąd wysokości d&lt;HI rend="italic"&gt;h&lt;/HI&gt;, jak wynika z tablicy 1.2, nawet przy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego