Typ tekstu: Książka
Autor: Matejuk Piotr
Tytuł: Wojskowe przyrządy optyczne w II Rzeczypospolitej
Rok: 1997
zmniejszenie kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki.
Zwyczajne walne zgromadzenie zwoływał zarząd, nie później aniżeli w kwietniu każdego roku. Nadzwyczajne zgromadzenie natomiast zwoływał zarząd według własnego uznania lub na wniosek komisji rewizyjnej albo akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej aniżeli 1]10 części kapitału zakładowego.
Głosowania na walnych zgromadzeniach odbywały się "Sposobem tajnym, jeśli tego zażądał bodaj jeden akcjonariusz".
Zarząd spółki wybierany z grona akcjonariuszy na okres trzech lat składał się w początkowym okresie z pięciu osób. W 1927 r. dokonano zmian w statucie, co umożliwiło wybór zarządu składającego się z dziesięciu osób34.
Członkowie zarządu wybierali corocznie ze swego grona prezesa i wiceprezesa
zmniejszenie kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki.<br>Zwyczajne walne zgromadzenie zwoływał zarząd, nie później aniżeli w kwietniu każdego roku. Nadzwyczajne zgromadzenie natomiast zwoływał zarząd według własnego uznania lub na wniosek komisji rewizyjnej albo akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej aniżeli 1]10 części kapitału zakładowego.<br>Głosowania na walnych zgromadzeniach odbywały się "Sposobem tajnym, jeśli tego zażądał bodaj jeden akcjonariusz".<br>Zarząd spółki wybierany z grona akcjonariuszy na okres trzech lat składał się w początkowym okresie z pięciu osób. W 1927 r. dokonano zmian w statucie, co umożliwiło wybór zarządu składającego się z dziesięciu osób34.<br>Członkowie zarządu wybierali corocznie ze swego grona prezesa i wiceprezesa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego