Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
tajnym
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... kręgu
  najwyżsi tylko są kapłani
  w dniu wyświęcania dopuszczani.
  Ta
  najtajniejsza księga święta
  na sto pieczęci jest zamknięta,
  ponadto wokół ją...
 • ... spodziewał. Pułkownik Ryszard Kukliński, człowiek, który wykradł i przekazał Amerykanom najtajniejsze informacje Układu Warszawskiego, zmarł wczoraj w Waszyngtonie.
  - Dostał w piątek...
 • ... pościel.
  I zostaliśmy w swoim gronie, sami wtajemniczeni, dla których
  najtajniejsze sekrety życia i śmierci, każdego czasu, sekrety
  teraźniejszości, przyszłości i...
 • ... niezwykłości,
  zaskakującego odkrycia tego, co, być może, powinno być zakryte -
  najtajniejszych zakamarków niezwykłości.
  Taniec. Podstawowym pojęciem dotyczącym "ruchu wyspecjalizowanego"
  jest taniec...
 • ... zapowiedź zniszczenia rzuconą przez angielskiego potentata lub niemieckiego eks-generała. Najtajniejszym i najszczerszym jego westchnieniem, pewnym rodzajem modlitwy, było hasło:
  Tylko...
 • ... parkanie (obok listu mogą leżeć wiśnie). Jak już tu ta tajna korespondencja będzie leżała, wasza królewska mość gwizdnie - i ja wszystko...
 • ... listę rozstrojonych strun, aby wręczyć ją stroicielowi. Lista miała być tajna. Położono ją z dala od pianina, na stoliku pod lustrem...
 • ... napisano tajne, powinno być tajne. Tajne były kradzieże i marnotrawstwo, tajna była niekompetencja i głupota, tajne było wszystko, co chciano ukryć...
 • ... wymienialnego na gotówkę i dostępnego w każdym punkcie świata kruszcu. Tajna finansowa pajęczyna rozciągała się od Pakistanu przez Bliski Wschód, Europę...
 • ... która ciągnęła się od lat.
  W aktach komisji jest jednak
  tajna notatka UOP, którą Barbara Piwnik otrzymała od Zbigniewa Siemiątkowskiego 7...
 • ... się ściśle wypunktowana lista hierarchii odbiorców stali. Lista nie jest tajna, każdy z urzędników tej Centrali przegląda ją codziennie, zastanawiając się...
 • ... najsilniejszą podówczas międzynarodową organizacją rewolucyjną, Węglarstwem Demokratycznym. Była to organizacja tajna, o programie burżuazyjno-demokratycznym, stawiająca sobie za cel obalenie rządów...
 • ... BĘSKI
  Co pan mówi, panie Leonie? To przecie sprawa bardzo
  tajna. Czy pan zwariował? Oczy ma pan jakieś dzikie.
  LEON
  Ależ...
 • ... przez cały wieczór i cały następny dzień, śledzeni dyskretnie przez tajna policję Duce.
  W sobotę o piątej po południu członkowie Wielkiej...
 • ... pytanie - czy może pan potwierdzić, że na Uniwersytecie działa zorganizowana tajna grupa, mająca na celu obalenie ustroju socjalistycznego, powiązana z obcymi...
 • ... ograbiające chłopów z resztek dobytku.

  Już za czasów Piotra powstała
  tajna policja polityczna, której kierownictwo sprawował tzw. Preobrażeński prikaz (nazwa od...
 • ... ps. "Poleński". Wobec aresztowań niektórych
  pracowników bazy, dokonanych przez węgierską
  tajną policję polityczną na skutek nacisku gestapo na władze
  węgierskie, wynikła...
 • ... byłego pułkownika Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Aleksander Litwinienko oskarża w niej tajną policję prezydenta Putina o zorganizowanie cztery lata temu krwawych zamachów...
 • ... Matka kładzie się do łóżka, gasi światło i wyjmuje różaniec - tajną broń polskich matek. Kulka za kulką ceruje ból i budżetową...
 • ... Stefański, drukarz, księgarz i wydawca, zorganizował w Poznaniu osobną organizację tajną, którą potocznie zwano Związkiem Plebejuszy.
  Wchodzili doń rzemieślnicy i czeladnicy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego