Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
się przez wydzielenie charakterystycznych stref glacjalnych (por. rozdz. 3.3, rys. 3.8). W najwyższych partiach niektórych lodowców górskich topnienie nie zachodzi wcale lub jest znikome (strefa śniegu suchego). Strefa ta zajmuje rozległe wnętrze lądolodu Grenlandii i Antarktydy. Mechanizm wymiany ciepła pomiędzy powierzchnią a głębszymi warstwami lodu jest tam latem taki sam, jak zimą.
W obszarach, gdzie woda roztopowa przesiąka przez śnieg duże ilości ciepła mogą wydzielać się w miejscach, gdzie natrafi ona na temperatury ujemne i zamarza. Zamarznięcie 1 g wody wydziela 335 J ciepła, co przy cieple właściwym 2,04 J/g C wystarcza, aby podnieść o 1C temperaturę ponad
się przez wydzielenie charakterystycznych stref glacjalnych (por. rozdz. 3.3, rys. 3.8). W najwyższych partiach niektórych lodowców górskich topnienie nie zachodzi wcale lub jest znikome (strefa śniegu suchego). Strefa ta zajmuje rozległe wnętrze lądolodu Grenlandii i Antarktydy. Mechanizm wymiany ciepła pomiędzy powierzchnią a głębszymi warstwami lodu jest tam latem taki sam, jak zimą.<br> W obszarach, gdzie woda roztopowa przesiąka przez śnieg duże ilości ciepła mogą wydzielać się w miejscach, gdzie natrafi ona na temperatury ujemne i zamarza. Zamarznięcie 1 g wody wydziela 335 J ciepła, co przy cieple właściwym 2,04 J/g C wystarcza, aby podnieść o 1C temperaturę ponad
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego