Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
na koszt jednostkowy jest wyrazem ich wzajemnego stosunku. Koszt jednostkowy bowiem nie zmieni się, jeżeli K:QK:Q, tzn. gdy wykładniki obu tych stosunków będą sobie równe. Można to wyrazić następującym stosunkiem procentowym:
Oznacza to, że zmiany kosztu jednostkowego nie będzie, gdy zmiany jego elementów składowych pozostają do siebie w takiej samej proporcji, jak w obliczeniu bazowym, a więc gdy:

Powyższy wzajemny stosunek zmian obu wielkości można nazwać współczynnikiem zmienności kosztu jednostkowego. Na zwiększenie tego kosztu oddziałuje zwiększenie sumy kosztów i zmniejszenie wielkości produkcji. Na zmniejszenie zaś wpływa zmniejszenie sumy kosztów oraz zwiększenie ilości otrzymanych produktów. Zmiany te mogą występować równocześnie lub
na koszt jednostkowy jest wyrazem ich wzajemnego stosunku. Koszt jednostkowy bowiem nie zmieni się, jeżeli K:QK:Q, tzn. gdy wykładniki obu tych stosunków będą sobie równe. Można to wyrazić następującym stosunkiem procentowym:<br> Oznacza to, że zmiany kosztu jednostkowego nie będzie, gdy zmiany jego elementów składowych pozostają do siebie w takiej samej proporcji, jak w obliczeniu bazowym, a więc gdy:<br><br>Powyższy wzajemny stosunek zmian obu wielkości można nazwać współczynnikiem zmienności kosztu jednostkowego. Na zwiększenie tego kosztu oddziałuje zwiększenie sumy kosztów i zmniejszenie wielkości produkcji. Na zmniejszenie zaś wpływa zmniejszenie sumy kosztów oraz zwiększenie ilości otrzymanych produktów. Zmiany te mogą występować równocześnie lub
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego