Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o warunkach prowadzenia rachunków bankowych
Rok: 2000
udzielonego korespondencyjnie oddział PKO-bp niezwłocznie informuje pisemnie posiadacza rachunku na wskazany przez niego adres do korespondencji.
4. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.
§ 27
Pełnomocnictwo stałe może być udzielone jako pełnomocnictwo:
1) bez ograniczeń - w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dokonywania dyspozycji w takim samym zakresie jak posiadacz rachunku, z zastrzeżeniem § 28.
2) rodzajowe - w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dokonywania dyspozycji wyłącznie w zakresie określonym przez posiadacza rachunku w treści pełnomocnictwa.
§ 28
1. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.
2. Pełnomocnik nie może złożyć dyspozycji na wypadek śmierci.
§ 29
1. Pełnomocnictwo może
udzielonego korespondencyjnie oddział PKO-bp niezwłocznie informuje pisemnie posiadacza rachunku na wskazany przez niego adres do korespondencji.<br>4. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.<br>§ 27<br>Pełnomocnictwo stałe może być udzielone jako pełnomocnictwo:<br>1) bez ograniczeń - w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dokonywania dyspozycji w takim samym zakresie jak posiadacz rachunku, z zastrzeżeniem § 28.<br>2) rodzajowe - w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dokonywania dyspozycji wyłącznie w zakresie określonym przez posiadacza rachunku w treści pełnomocnictwa.<br>§ 28<br>1. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.<br>2. Pełnomocnik nie może złożyć dyspozycji na wypadek śmierci.<br>§ 29<br>1. Pełnomocnictwo może
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego