Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
z gatunków. Odpowiada mu wiersz, w którym wyszczególnione są stany jego cech według porządku określonego w nagłówku tabeli.
Stany tej samej cechy właściwe poszczególnym gatunkom tworzą zatem kolumnę.
Z taksonomicznej macierzy danych wywieść można dwa rodzaje dendrogramów
przedstawiających w postaci hierarchicznej podobieństwa pomiędzy jej poszczególnymi składnikami.
Można przekształcić pierwotną macierz taksonomiczną w macierz podobieństw
(każdego do każdego) i na tej podstawie ułożyć dendrogram przedstawiający stopnie podobieństwa pomiędzy poszczególnymi gatunkami mierzone liczbą wspólnych stanów cech. Jest to metoda fenetystyki. Diagram taki (fenogram) byłby równoznaczny z drzewem rodowym organizmów, gdyby cechy były rzeczywiście równowartościowe, tempo ich zmian było stałe w czasie i nie
z gatunków. Odpowiada mu wiersz, w którym wyszczególnione są stany jego cech według porządku określonego w nagłówku tabeli.<br>Stany tej samej cechy właściwe poszczególnym gatunkom tworzą zatem kolumnę.<br>Z taksonomicznej macierzy danych wywieść można dwa rodzaje dendrogramów <br>przedstawiających w postaci hierarchicznej podobieństwa pomiędzy jej poszczególnymi składnikami.<br>Można przekształcić pierwotną macierz taksonomiczną w macierz podobieństw <br>(każdego do każdego) i na tej podstawie ułożyć dendrogram przedstawiający stopnie podobieństwa pomiędzy poszczególnymi gatunkami mierzone liczbą wspólnych stanów cech. Jest to metoda fenetystyki. Diagram taki (fenogram) byłby równoznaczny z drzewem rodowym organizmów, gdyby cechy były rzeczywiście równowartościowe, tempo ich zmian było stałe w czasie i nie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego