Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
zaczerpnięty z publikacji W. Izdebskiego, System mapy numerycznej GEO-MAP (Geodeta nr 1, 1995) przedstawiono na rys. 3.16.
Współrzędne punktów modelu można otrzymać z klasycznych pomiarów geodezyjnych bądź pomiarów fotogrametrycznych. Wprowadzony do pamięci komputera zbiór punktów aproksymujących powierzchnię topograficzną terenu jest także wykorzystywany do opracowania mapy warstwicowej. Bowiem zastosowanie technik komputerowych daje możliwość przedstawienia powierzchni terenu zarówno w postaci numerycznej jak i w postaci graficznej (rys. 3.17).
Wykorzystanie techniki komputerowej w opracowaniach warstwicowych jest zdeterminowane względami technicznymi, a więc możliwymi do uzyskania wysokimi dokładnościami, a także względami ekonomicznymi, czyli szybkością opracowania. Zarejestrowany w pamięci komputera zbiór punktów powierzchni topograficznej
zaczerpnięty z publikacji W. Izdebskiego, &lt;HI rend="italic"&gt;System mapy numerycznej&lt;/HI&gt; GEO-MAP (Geodeta nr 1, 1995) przedstawiono na rys. 3.16.<br>Współrzędne punktów modelu można otrzymać z klasycznych pomiarów geodezyjnych bądź pomiarów fotogrametrycznych. Wprowadzony do pamięci komputera zbiór punktów aproksymujących powierzchnię topograficzną terenu jest także wykorzystywany do opracowania mapy warstwicowej. Bowiem zastosowanie technik komputerowych daje możliwość przedstawienia powierzchni terenu zarówno w postaci numerycznej jak i w postaci graficznej (rys. 3.17).<br>Wykorzystanie techniki komputerowej w opracowaniach warstwicowych jest zdeterminowane względami technicznymi, a więc możliwymi do uzyskania wysokimi dokładnościami, a także względami ekonomicznymi, czyli szybkością opracowania. Zarejestrowany w pamięci komputera zbiór punktów powierzchni topograficznej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego