Typ tekstu: Książka
Autor: Życiński Józef
Tytuł: Ziarno samotności
Rok: 1997
ma on jednak niewiele wspólnego z tradycją intelektualną, w której ceni się uzasadnione opinie oraz związki wynikania logicznego. Po krótkim okresie przejściowej fascynacji bulwersującymi pracami Lyotarda czy Rorty'ego, w pracach życzliwych postmodernizmowi odnajdujemy obecnie wyważoną, krytyczną refleksję nad tymi składnikami dziedzictwa nowożytności, w których wprowadzano nieuzasadnioną merytorycznie apoteozę nauki i techniki, negując implikowane przez nie pojęcia racjonalności, obiektywizmu, absolutnej wartości. Krytyka ta nie upoważnia jednak do arbitralnej apoteozy relatywizmu, irracjonalności czy sytuacjonizmu. Mimo iż w różnych kulturach można spotkać różnorodne oceny nauki i techniki w wersji zainicjowanej przez rewolucję Galileusza-Newtona, to jednak absolutną prawdą pozostaje stwierdzenie, iż urządzenia radiotechniczne lub
ma on jednak niewiele wspólnego z tradycją intelektualną, w której ceni się uzasadnione opinie oraz związki wynikania logicznego. Po krótkim okresie przejściowej fascynacji bulwersującymi pracami <name type="person">Lyotarda</> czy <name type="person">Rorty'ego</>, w pracach życzliwych postmodernizmowi odnajdujemy obecnie wyważoną, krytyczną refleksję nad tymi składnikami dziedzictwa nowożytności, w których wprowadzano nieuzasadnioną merytorycznie apoteozę nauki i techniki, negując implikowane przez nie pojęcia racjonalności, obiektywizmu, absolutnej wartości. Krytyka ta nie upoważnia jednak do arbitralnej apoteozy relatywizmu, irracjonalności czy sytuacjonizmu. Mimo iż w różnych kulturach można spotkać różnorodne oceny nauki i techniki w wersji zainicjowanej przez rewolucję <name type="person">Galileusza-Newtona</>, to jednak absolutną prawdą pozostaje stwierdzenie, iż urządzenia radiotechniczne lub
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego