Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 03.02
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
godzinach wieczornych tego samego dnia Aleksandrę Jakubowską. Prezes UOKiK reprezentuje w sprawie przepisów antykoncentracyjnych punkt widzenia bardzo zbliżony do punktu widzenia Agory. A projekt przez niego akceptowany również spełnia istotne oczekiwania tej spółki.
Jednak o godzinie 15.14 Aleksandra Jakubowska przesyła do Heleny Łuczywo e-mailem kolejny, tym razem pełny tekst projektu autopoprawki datowany 19 lipca 2002 r. (bez godziny), podtrzymujący nadal kwestie sporne zarówno z UOKiK, jak i z Agorą. W treści e-maila Aleksandra Jakubowska przekazuje Helenie Łuczywo nieprawdziwą informację, iż jest to "ostatnia wersja autopoprawki". W świetle dokumentów nie ulega zaś wątpliwości, że o godz. 15.14 w
godzinach wieczornych tego samego dnia Aleksandrę Jakubowską. Prezes UOKiK reprezentuje w sprawie przepisów antykoncentracyjnych punkt widzenia bardzo zbliżony do punktu widzenia Agory. A projekt przez niego akceptowany również spełnia istotne oczekiwania tej spółki.<br>Jednak o godzinie 15.14 Aleksandra Jakubowska przesyła do Heleny Łuczywo e-mailem kolejny, tym razem pełny tekst projektu autopoprawki datowany 19 lipca 2002 r. (bez godziny), podtrzymujący nadal kwestie sporne zarówno z UOKiK, jak i z Agorą. W treści e-maila Aleksandra Jakubowska przekazuje Helenie Łuczywo nieprawdziwą informację, iż jest to &lt;q&gt;"ostatnia wersja autopoprawki"&lt;/&gt;. W świetle dokumentów nie ulega zaś wątpliwości, że o godz. 15.14 w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego