Typ tekstu: Książka
Autor: Olszewski Daniel
Tytuł: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie
Rok: 1996
i okolice, Italia środkowa i południowa oraz Afryka (tereny wokół Kartaginy). Kościół afrykański zajmował wtedy szczególnie ważną pozycję. Są historycy, którzy uważają, że Kościół w Afryce wyrażał pewne tendencje opozycji wobec cesarstwa rzymskiego, co sprzyjało rozwojowi chrześcijaństwa na tym obszarze. Wydaje się rzeczą paradoksalną, że łacińska literatura chrześcijańska i cała teologiczna tradycja zachodniego Kościoła nie zrodziły się w Europie, lecz na kontynencie afrykańskim, na obszarach dzisiejszej Tunezji i Algierii. Tradycja łacińska ustępowała znacznie pod względem bogactwa tradycji greckiej. Znamionowała ją jednak głęboka i pełna niepokoju oryginalność, wynikająca bez wątpienia z faktu, że pierwszy łaciński pisarz chrześcijański był człowiekiem genialnym, a jego
i okolice, Italia środkowa i południowa oraz Afryka (tereny wokół Kartaginy). Kościół afrykański zajmował wtedy szczególnie ważną pozycję. Są historycy, którzy uważają, że Kościół w Afryce wyrażał pewne tendencje opozycji wobec cesarstwa rzymskiego, co sprzyjało rozwojowi chrześcijaństwa na tym obszarze. Wydaje się rzeczą paradoksalną, że łacińska literatura chrześcijańska i cała teologiczna tradycja zachodniego Kościoła nie zrodziły się w Europie, lecz na kontynencie afrykańskim, na obszarach dzisiejszej Tunezji i Algierii. Tradycja łacińska ustępowała znacznie pod względem bogactwa tradycji greckiej. Znamionowała ją jednak głęboka i pełna niepokoju oryginalność, wynikająca bez wątpienia z faktu, że pierwszy łaciński pisarz chrześcijański był człowiekiem genialnym, a jego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego