Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
kadrow; priemija, nobielewskaja.
Osobnym zagadnieniem jest sprawa włączenia do tego rodzaju słownika terminologii naukoznawczej nazw poszczególnych dyscyplin naukowych.
Inny zarzut dotyczy terminologii naukoznawczej. Tytuł książki Dictionary of science policy studies, sugeruje węższy zakres znaczeniowy niż oczekiwane sformułowanie "Dictionary of the science of science", co byłoby tytułem właściwszym. Definicja informatyki jako teorii informacji naukowej skłania do podania innego znaczenia tego terminu używanego w Polsce: "zespół dyscyplin naukowych i technicznych zajmujących się przetwarzaniem danych, zwłaszcza przy użyciu środków automatycznych". (Słownik terminologiczny informacji naukowej. Wrocław 1979 s. 54). "Redaktor otwietstwiennyj" to nie "chief editor" lecz "edytor-in-chief"; toż odpowiednio w indeksie na s. 337
kadrow; priemija, nobielewskaja&lt;/foreign&gt;.<br>Osobnym zagadnieniem jest sprawa włączenia do tego rodzaju słownika terminologii naukoznawczej nazw poszczególnych dyscyplin naukowych.<br>Inny zarzut dotyczy terminologii naukoznawczej. Tytuł książki &lt;foreign lang="eng"&gt;Dictionary of science policy studies&lt;/foreign&gt;, sugeruje węższy zakres znaczeniowy niż oczekiwane sformułowanie "&lt;foreign lang="eng"&gt;Dictionary of the science of science&lt;/foreign&gt;", co byłoby tytułem właściwszym. Definicja informatyki jako teorii informacji naukowej skłania do podania innego znaczenia tego terminu używanego w Polsce: "zespół dyscyplin naukowych i technicznych zajmujących się przetwarzaniem danych, zwłaszcza przy użyciu środków automatycznych". (&lt;name type="tit"&gt;Słownik terminologiczny informacji naukowej&lt;/&gt;. Wrocław 1979 s. 54). "Redaktor &lt;foreign lang="rus"&gt;otwietstwiennyj&lt;/foreign&gt;" to nie "&lt;foreign lang="eng"&gt;chief editor&lt;/foreign&gt;" lecz "edytor-in-chief"; toż odpowiednio w indeksie na s. 337
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego