Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Organizacji
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok powstania: 1965
uchwałę o współpracy i koordynacji gospodarczej, rozszerzającą zakres uprawnień porozumień branżowych i terenowych oraz usprawniającą formy organizacji i działania tych porozumień oraz zjednoczeń wiodących. Uchwała przewiduje również możność zawierania porozumień międzybranżowych oraz formy organizacyjne dla takich porozumień.
Na wniosek przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, KERM ustalił zasady, tryb oraz terminarz prac dotyczących przygotowania projektu Narodowego Planu Gospodarczego, Budżetu Państwa, terenowych planów gospodarczych i budżetów na rok 1966 oraz podstawowych założeń planu na 1967 r. (PAP)
Jak Kształtuje Się Struktura Zawodów?
Od Średniowiecza, aż po koniec KVIII wieku, istniało zaledwie sto kilkanaście zawodów. Ile zawodów można wyliczyć dzisiaj? Amerykański słownik podaje
uchwałę o współpracy i koordynacji gospodarczej, rozszerzającą zakres uprawnień porozumień branżowych i terenowych oraz usprawniającą formy organizacji i działania tych porozumień oraz zjednoczeń wiodących. Uchwała przewiduje również możność zawierania porozumień międzybranżowych oraz formy organizacyjne dla takich porozumień.<br>Na wniosek przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, KERM ustalił zasady, tryb oraz terminarz prac dotyczących przygotowania projektu Narodowego Planu Gospodarczego, Budżetu Państwa, terenowych planów gospodarczych i budżetów na rok 1966 oraz podstawowych założeń planu na 1967 r. (PAP)<br>Jak Kształtuje Się Struktura Zawodów?<br>Od Średniowiecza, aż po koniec KVIII wieku, istniało zaledwie sto kilkanaście zawodów. Ile zawodów można wyliczyć dzisiaj? Amerykański słownik podaje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego