Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
mniej też oczywiście jest stanowisk ze skamieniałościami). W tym samym czasie nadzwyczajnemu rozkwitowi podlegały kontynentalne biocenozy z gadami ssakokształtnymi na czele.
Koncepcja biogeografii wysp ma istotny walor dydaktyczny. Pozwala na uzmysłowienie sobie tego, że wymieranie gatunków jest naturalną konsekwencją ich powstawania.
Niezależnie od tego, że liczba gatunków organizmów wzrastała w toku ewolucji i dziś jest bez wątpienia wielokrotnie większa niż w okresie kambryjskim, nie ulega też wątpliwości, że powstawanie znacznej części nowych linii ewolucyjnych (specjacja) stowarzyszone było z wyparciem licznych linii wcześniej powstałych. Do tego rodzaju wymierania, będącego wynikiem konkurencji międzygatunkowej i realizacją postępu w ewolucji, dodać należy wymieranie powodowane przez
mniej też &lt;page nr=105&gt; oczywiście jest stanowisk ze skamieniałościami). W tym samym czasie nadzwyczajnemu rozkwitowi podlegały kontynentalne biocenozy z gadami ssakokształtnymi na czele.<br>Koncepcja biogeografii wysp ma istotny walor dydaktyczny. Pozwala na uzmysłowienie sobie tego, że wymieranie gatunków jest naturalną konsekwencją ich powstawania.<br>Niezależnie od tego, że liczba gatunków organizmów wzrastała w toku ewolucji i dziś jest bez wątpienia wielokrotnie większa niż w okresie kambryjskim, nie ulega też wątpliwości, że powstawanie znacznej części nowych linii ewolucyjnych (specjacja) stowarzyszone było z wyparciem licznych linii wcześniej powstałych. Do tego rodzaju wymierania, będącego wynikiem konkurencji międzygatunkowej i realizacją postępu w ewolucji, dodać należy wymieranie powodowane przez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego