Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
zdrowia i wymagają znacznych środków na leczenie i odszkodowania.
Zarówno względy profilaktyczne, jak i ekonomiczne, a zwłaszcza prognostyczne wskazują na konieczność kontrolnych badań diagnostycznych wydolności fizycznej żołnierzy zawodowych. Powszechnie przyjmuje się, że termin ogólna wydolność fizyczna określa zdolność do wykonywania intensywnej lub długotrwałej pracy bez szybko narastającego zmęczenia oraz wysoką tolerancję związanych z nią zaburzeń w środowisku wewnętrznym organizmu, a także szybką ich likwidację. W praktyce sportowo-lekarskiej za miarę wydolności fizycznej przyjmuje się maksymalne pochłanianie tlenu przy maksymalnym obciążeniu organizmu.
Istnieje wiele metod oceny wydolności fizycznej, a ich różnorodność świadczy, iż zagadnienie to jest niezwykle złożone. Mogą to być, na
zdrowia i wymagają znacznych środków na leczenie i odszkodowania.<br>Zarówno względy profilaktyczne, jak i ekonomiczne, a zwłaszcza prognostyczne wskazują na konieczność kontrolnych badań diagnostycznych wydolności fizycznej żołnierzy zawodowych. Powszechnie przyjmuje się, że termin ogólna wydolność fizyczna określa zdolność do wykonywania intensywnej lub długotrwałej pracy bez szybko narastającego zmęczenia oraz wysoką tolerancję związanych z nią zaburzeń w środowisku wewnętrznym organizmu, a także szybką ich likwidację. W praktyce sportowo-lekarskiej za miarę wydolności fizycznej przyjmuje się maksymalne pochłanianie tlenu przy maksymalnym obciążeniu organizmu.<br>Istnieje wiele metod oceny wydolności fizycznej, a ich różnorodność świadczy, iż zagadnienie to jest niezwykle złożone. Mogą to być, na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego