Typ tekstu: Książka
Autor: Goban-Klas Tomasz
Tytuł: Media i komunikowanie masowe
Rok: 2000
oferowanego doświadczenia medialnego. Przykładowo, porównanie telewizji i kina wyraźnie ukazuje różnice orientacji tych dwóch mediów. Telewizja sprzyja przekazowi intymnemu, kino - publicznemu, chociaż przecież można być jedynym widzem w kinie albo zbiorowo oglądać telewizję [Ellis, 1982].
7.3. CZY ZMIERZAMY KU GLOBALNEJ KULTURZE MEDIALNEJ?
Jedną z konsekwencji upowszechniana nowych technologii jest trend ku umiędzynarodowianiu kultury. Sama idea nie jest nowa. Kulturę ponadetniczną narzucała już Grecja i Rzym, jednak współczesne zmiany wykraczają daleko poza ich wzory. Są one planowe, sterowane i jednokierunkowe [Varis, 1974; Negus, 1993]. Proces dotyczy zarówno pewnych rodzajów treści medialnych, jak i wpływów na kultury lokalne.
Kolejny przejaw globalizacji mediów
oferowanego doświadczenia medialnego. Przykładowo, porównanie telewizji i kina wyraźnie ukazuje różnice orientacji tych dwóch mediów. Telewizja sprzyja przekazowi intymnemu, kino - publicznemu, chociaż przecież można być jedynym widzem w kinie albo zbiorowo oglądać telewizję [Ellis, 1982].<br>&lt;tit&gt;7.3. CZY ZMIERZAMY KU GLOBALNEJ KULTURZE MEDIALNEJ?&lt;/&gt; <br>Jedną z konsekwencji upowszechniana nowych technologii jest trend ku umiędzynarodowianiu kultury. Sama idea nie jest nowa. Kulturę ponadetniczną narzucała już Grecja i Rzym, jednak współczesne zmiany wykraczają daleko poza ich wzory. Są one planowe, sterowane i jednokierunkowe [Varis, 1974; Negus, 1993]. Proces dotyczy zarówno pewnych rodzajów treści medialnych, jak i wpływów na kultury lokalne. <br>Kolejny przejaw globalizacji mediów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego