Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Organizacji
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok powstania: 1965
się zawodne, ponieważ część tych efektów nie leży na płaszczyźnie skwantyfikowanych wyników. Dlatego analizę ekonomiczną efektów koordynacji przeprowadzić należy w dwóch zakresach a mianowicie: 1) syntetycznej oceny ilościowo-jakościowej, przy wykorzystaniu w szczególności metody badania-odchyleń, np. przez kolejną eliminację wpływu czynników skwantyfikowanych, przez porównanie z założeniami opartymi na ekstrapolacji trendów itp., 2) szczegółowego szacunku stopnia realizacji programu rekonstrukcyjnego i wynikających z niego skonkretyzowanych zadań.
Ten ostatni moment zasługuje, na obecnym etapie na szczególne podkreślenie. Koordynacja, jak to poprzednio zostało podniesione, stanowi metodę zarządzania, które na każdym etapie rozwoju gospodarczego, stawia przed sobą obok zadań ogólnych również i określone zadania szczegółowe
się zawodne, ponieważ część tych efektów nie leży na płaszczyźnie skwantyfikowanych wyników. Dlatego analizę ekonomiczną efektów koordynacji przeprowadzić należy w dwóch zakresach a mianowicie: 1) syntetycznej oceny ilościowo-jakościowej, przy wykorzystaniu w szczególności metody badania-odchyleń, np. przez kolejną eliminację wpływu czynników skwantyfikowanych, przez porównanie z założeniami opartymi na ekstrapolacji trendów itp., 2) szczegółowego szacunku stopnia realizacji programu rekonstrukcyjnego i wynikających z niego skonkretyzowanych zadań.<br>Ten ostatni moment zasługuje, na obecnym etapie na szczególne podkreślenie. Koordynacja, jak to poprzednio zostało podniesione, stanowi metodę zarządzania, które na każdym etapie rozwoju gospodarczego, stawia przed sobą obok zadań ogólnych również i określone zadania szczegółowe
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego