Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
trend w przewidywanym kierunku u badanych z wysoką potrzebą aprobaty społecznej między grupą kontrolną i grupą, której sugerowano nielubienie. Natomiast u badanych z niską potrzebą aprobaty społecznej trend ten jest odwrócony i osiąga istotność (p <0,10) w kierunku sprzecznym z hipotezą. Gdyby ta ostatnia grupa wykazywała trend słabszy od trendu w grupie pierwszej, to wynik ogólny potwierdziłby przewidywaną zależność na akceptowalnym poziomie istotności statystycznej. Tak więc to właśnie ci badani, którzy potrzebowali mniej aprobaty społecznej od innych (i możemy założyć - również od eksperymentatora) nie wykazywali chęci reagowania przeciwko swej naturze i uzyskiwania od eksperymentatora oceny normalności poprzez przedstawianie siebie jako
trend w przewidywanym kierunku u badanych z wysoką potrzebą aprobaty społecznej między grupą kontrolną i grupą, której sugerowano nielubienie. Natomiast u badanych z niską potrzebą aprobaty społecznej trend ten jest odwrócony i osiąga istotność (p &lt;0,10) w kierunku sprzecznym z hipotezą. Gdyby ta ostatnia grupa wykazywała trend słabszy od trendu w grupie pierwszej, to wynik ogólny potwierdziłby przewidywaną zależność na akceptowalnym poziomie istotności statystycznej. Tak więc to właśnie ci badani, którzy potrzebowali mniej aprobaty społecznej od innych (i możemy założyć - również od eksperymentatora) nie wykazywali chęci reagowania przeciwko swej naturze i uzyskiwania od eksperymentatora oceny normalności poprzez przedstawianie siebie jako
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego