Typ tekstu: Książka
Autor: Gołaszewska Maria
Tytuł: Estetyka pięciu zmysłów
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1996
pewnych przypadkach wszystkie warunki powstania postawy
estetycznej wobec przyrody mogą być uznane za rzeczywiście fundujące tę
postawę, częściej jednak od strony podmiotowej któryś z nich ma
znaczenie decydujące, a który czy które, to zależne jest od inklinacji
osobowościowych, a także od wyznawanego światopoglądu. By móc ocenić
walor prawdopodobieństwa owych wysuniętych tu hipotez w sensie
"sprawdzalności naukowej", należałoby przeprowadzić odpowiednie
badania, które jednak, jak można przypuszczać, nie przyniosłyby
ostatecznego rozstrzygnięcia, jak bywa to w badaniach nad wysoce
skomplikowanymi zjawiskami innego typu.
Zagadnieniem podstawowym w analizie estetyczności (czy stanów
estetyczności), tym, co da się wyraźnie wyodrębnić i badać, jest
przeżycie estetyczne. Interesuje nas
pewnych przypadkach wszystkie warunki powstania postawy<br>estetycznej wobec przyrody mogą być uznane za rzeczywiście fundujące tę<br>postawę, częściej jednak od strony podmiotowej któryś z nich ma<br>znaczenie decydujące, a który czy które, to zależne jest od inklinacji<br>osobowościowych, a także od wyznawanego światopoglądu. By móc ocenić<br>walor prawdopodobieństwa owych wysuniętych tu hipotez w sensie<br>"sprawdzalności naukowej", należałoby przeprowadzić odpowiednie<br>badania, które jednak, jak można przypuszczać, nie przyniosłyby<br>ostatecznego rozstrzygnięcia, jak bywa to w badaniach nad wysoce<br>skomplikowanymi zjawiskami innego typu.<br> Zagadnieniem podstawowym w analizie estetyczności (czy stanów<br>estetyczności), tym, co da się wyraźnie wyodrębnić i badać, jest<br>przeżycie estetyczne. Interesuje nas
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego