Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
na 4-5 tys. &730;C. Gęstość materii w jądrze Ziemi, wywnioskowana zarówno z przebiegu fal sejsmicznych, jak i pomiarów masy Ziemi, odpowiada gęstości żelaza, które jest jedynym częstym w kosmosie pierwiastkiem o takich właściwościach.
Niewątpliwy jest niewielki udział lżejszych pierwiastków (zapewne siarki, tlenu i krzemu), które w takich warunkach fizycznych tworzą związki o charakterze metalicznym.
Zapewne z budową jądra pozostaje w związku istnienie pola magnetycznego Ziemi.
Przypuszcza się, że prądy metalicznej magmy w zewnętrznym jądrze Ziemi stanowią "dynamo" generujące pole magnetyczne. Natura tego dynama nie jest jednak znana.
Musiało ono istnieć już przed 3,5 mld lat, bo tak stare minerały
na 4-5 tys. &730;C. Gęstość materii w jądrze Ziemi, wywnioskowana zarówno z przebiegu fal sejsmicznych, jak i pomiarów masy Ziemi, odpowiada gęstości żelaza, które jest jedynym częstym w kosmosie pierwiastkiem o takich właściwościach.<br>Niewątpliwy jest niewielki udział lżejszych pierwiastków (zapewne siarki, tlenu i krzemu), które w takich warunkach fizycznych tworzą związki o charakterze metalicznym.<br>Zapewne z budową jądra pozostaje w związku istnienie pola magnetycznego Ziemi.<br>Przypuszcza się, że prądy metalicznej magmy w zewnętrznym jądrze Ziemi stanowią "dynamo" generujące pole magnetyczne. Natura tego dynama nie jest jednak znana.<br>Musiało ono istnieć już przed 3,5 mld lat, bo tak stare minerały
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego