Typ tekstu: Książka
Autor: Ostrowicki Michał
Tytuł: Dzieło sztuki jako system
Rok: 1997
celu uzyskania
wartości semantycznej dzieła - ponieważ wypowiedź ta z podanych wyżej
powodów jest specyficzna, dotyczy często ogólnych sensów odnajdywanych
w opisie rzeczywistości, przez to działalność twórcza (lub zamysł
twórczy) może być w różnym stopniu uświadamiana, mogą być w niej
działania do końca nieświadome i bezwiedne.
Normy wynikające np. z epoki, tworzywa, nawyków, przekonań, wierzeń
i upodobań artysty, z jednej strony ograniczają go, co do racjonalnego
wyboru środków przy tworzeniu dzieła sztuki, z drugiej strony, w wyniku
ich różnorakiego zastosowania, zostają przekroczone granice potocznego
ich rozumienia, tworząc możliwość ukształtowania nie w pełni
zracjonalizowanego opisu rzeczywistości.
Język dla pisarza jest już zastanym materiałem
celu uzyskania<br>wartości semantycznej dzieła - ponieważ wypowiedź ta z podanych wyżej<br>powodów jest specyficzna, dotyczy często ogólnych sensów odnajdywanych<br>w opisie rzeczywistości, przez to działalność twórcza (lub zamysł<br>twórczy) może być w różnym stopniu uświadamiana, mogą być w niej<br>działania do końca nieświadome i bezwiedne.<br> Normy wynikające np. z epoki, tworzywa, nawyków, przekonań, wierzeń<br>i upodobań artysty, z jednej strony ograniczają go, co do racjonalnego<br>wyboru środków przy tworzeniu dzieła sztuki, z drugiej strony, w wyniku<br>ich różnorakiego zastosowania, zostają przekroczone granice potocznego<br>ich rozumienia, tworząc możliwość ukształtowania nie w pełni<br>zracjonalizowanego opisu rzeczywistości.<br> Język dla pisarza jest już zastanym materiałem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego