Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
przyjmuje się określony procentowo w porozumieniu z ubezpieczającym lub przez rzeczoznawcę ubytek wartości rzeczywistej przedmiotu.
6. W odniesieniu do kosztów remontu mieszkania po szkodzie - stopnia zużycia związanego z okresem użytkowania mieszkania nie odlicza się wyłącznie w odniesieniu do robót malarskich. W pozostałych przypadkach stopień zużycia odlicza się w uzgodnieniu z ubezpieczającym, bądź na podstawie opinii rzeczoznawcy.
7. Wysokość szkody w pieniądzach i innych środkach płatniczych ustala się według ich nominalnej wartości, a w papierach wartościowych według ich rzeczywistej wartości. Pieniądze i inne środki płatnicze stanowiące walutę obcą, przelicza się na złote polskie - według średniego kursu danej waluty w NBP.
8. Wysokość
przyjmuje się określony procentowo w porozumieniu z ubezpieczającym lub przez rzeczoznawcę ubytek wartości rzeczywistej przedmiotu.<br>6. W odniesieniu do kosztów remontu mieszkania po szkodzie - stopnia zużycia związanego z okresem użytkowania mieszkania nie odlicza się wyłącznie w odniesieniu do robót malarskich. W pozostałych przypadkach stopień zużycia odlicza się w uzgodnieniu z ubezpieczającym, bądź na podstawie opinii rzeczoznawcy.<br>7. Wysokość szkody w pieniądzach i innych środkach płatniczych ustala się według ich nominalnej wartości, a w papierach wartościowych według ich rzeczywistej wartości. Pieniądze i inne środki płatnicze stanowiące walutę obcą, przelicza się na złote polskie - według średniego kursu danej waluty w NBP.<br>8. Wysokość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego