Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
jednak są głębokie i wspólnie pracować w jednej organizacji nie pozwalają. Przeciwnicy uchwały zjazdowej muszą opuścić szeregi NZR. Nie próbowali oni bronić swego stanowiska przed powzięciem rezolucji, bo dla nich już ze sprawozdań było jasne, co myśli ogół NZR o obecnej polityce narodowej. Nie próbowali oni przekonywać ogółu delegatów, bo ubliżaliby tym ich wyrobieniu politycznemu".
Zjazd wybrał nowy Zarząd Główny. Na skutek braku dostatecznych materiałów źródłowych nie sposób w pełni ustalić jego składu. Z przekazów pośrednich (wspomnienia) wnosić można, że weszli doń: Adam Chądzyński jako przewodniczący, Edward Pepłowski, Witold Wolski, Stanisław Arczyński, Władysław Malangiewicz, Walenty Michalak, Jan Stanisława Jankowski, prawdopodobnie Marian
jednak są głębokie i wspólnie pracować w jednej organizacji nie pozwalają. Przeciwnicy uchwały zjazdowej muszą opuścić szeregi NZR. Nie próbowali oni bronić swego stanowiska przed powzięciem rezolucji, bo dla nich już ze sprawozdań było jasne, co myśli ogół NZR o obecnej polityce narodowej. Nie próbowali oni przekonywać ogółu delegatów, bo ubliżaliby tym ich wyrobieniu politycznemu".<br>Zjazd wybrał nowy Zarząd Główny. Na skutek braku dostatecznych materiałów źródłowych nie sposób w pełni ustalić jego składu. Z przekazów pośrednich (wspomnienia) wnosić można, że weszli doń: Adam Chądzyński jako przewodniczący, Edward Pepłowski, Witold Wolski, Stanisław Arczyński, Władysław Malangiewicz, Walenty Michalak, Jan Stanisława Jankowski, prawdopodobnie Marian
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego