Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
liczby danych, do pełnego wyjaśnienia wszystkich problemów związanych z obecnością ozonu w atmosferze ziemskiej jest jeszcze daleko. Przykładem tego może być zjawisko fluktuacji ilości ozonu w atmosferze zbadane do chwili obecnej w niewielkim stopniu, bowiem zbyt ubogi jest ciąg systematycznych pomiarów i obserwacji ozonosfery. Dotychczasowe wyniki pomiarów wskazują raczej na ubożenie warstwy ozonu w atmosferze, jednak w chwili obecnej nie można tych danych traktować już jako ilustracji trwałej tendencji, a raczej jako fluktuację (rys. 3.2.2.4).
Są przesłanki, by winę za stwierdzone okresowe, o lokalnym zasięgu, zaniki warstwy ozonu (powstawanie tzw. dziur ozonowych) przypisać głównie człowiekowi. Niektórzy nawet już
liczby danych, do pełnego wyjaśnienia wszystkich problemów związanych z obecnością ozonu w atmosferze ziemskiej jest jeszcze daleko. Przykładem tego może być zjawisko fluktuacji ilości ozonu w atmosferze zbadane do chwili obecnej w niewielkim stopniu, bowiem zbyt ubogi jest ciąg systematycznych pomiarów i obserwacji ozonosfery. Dotychczasowe wyniki pomiarów wskazują raczej na ubożenie warstwy ozonu w atmosferze, jednak w chwili obecnej nie można tych danych traktować już jako ilustracji trwałej tendencji, a raczej jako fluktuację (rys. 3.2.2.4).<br> Są przesłanki, by winę za stwierdzone okresowe, o lokalnym zasięgu, zaniki warstwy ozonu (powstawanie tzw. dziur ozonowych) przypisać głównie człowiekowi. Niektórzy nawet już
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego