Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
obszerny i wygodny. Lufty czyli kanały dające wstęp nadwornemu powietrzu do rur, powinny być dane pod posadzką i te powinny być szczelnie zakryte cegłą lub tarcicami, którymi kanałami wpływ powietrza gdyby się okazał nadmierny i przewyższający możność pochłonienia go przez ogień, tedy w suficie można wcześnie dane drzwiczki otworzyć dla ubytku zwilgoconego powietrza.
Ogień mający skutkować dobrze w takiej suszarni nie powinien potrzebować innego powietrza, tylko wewnątrz tej izby będącego, które że musi być wilgotne przez unoszenie wilgoci z materiału schnącego, będzie więc tym bardziej ogień natężało, a przez ubytek jego spieszniej będzie suszył się materiał, żeby zaś profitować można i
obszerny i wygodny. Lufty czyli kanały dające wstęp nadwornemu powietrzu do rur, powinny być dane pod posadzką i te powinny być szczelnie zakryte cegłą lub tarcicami, którymi kanałami wpływ powietrza gdyby się okazał nadmierny i przewyższający możność &lt;orig&gt;pochłonienia&lt;/orig&gt; go przez ogień, tedy w suficie można wcześnie dane drzwiczki otworzyć dla ubytku zwilgoconego powietrza.<br> Ogień mający skutkować dobrze w takiej suszarni nie powinien potrzebować innego powietrza, tylko wewnątrz tej izby będącego, które że musi być wilgotne przez unoszenie wilgoci z materiału schnącego, będzie więc tym bardziej ogień natężało, a przez ubytek jego spieszniej będzie suszył się materiał, żeby zaś profitować można i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego