Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
także posiadane przywileje lub doznawane upośledzenie. Są to niewątpliwie czynniki, które w skumulowany sposób mogą rodzić skłonność do autoagresji (i agresji).

TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE PRZESŁANKI

ANALIZY

Rozbicie struktury rodzinnej, jej dezorganizacja jest czynnikiem wyjątkowo silnie usposabiającym do autodestrukcyjnych postaw i zachowań ludzi dorosłych ora dzieci i młodzieży, co starałam się udokumentować we wcześniejszych rozdziałach tej książki.

Jest jednak drugie środowisko wiążące człowieka, kształtujące jego postawy i zachowania, a mianowicie środowisko pracy. W przeciwieństwie jednak do rodziny, której wpływ na kształtowanie pozytywnych lub niekorzystnych typów zachowań był przedmiotem wielu rozpraw i studiów, analizy problemów zawodu i pracy w tej kwestii prowadzono wyjątkowo
także posiadane przywileje lub doznawane upośledzenie. Są to niewątpliwie czynniki, które w skumulowany sposób mogą rodzić skłonność do autoagresji (i agresji).<br><br>&lt;tit&gt; TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE PRZESŁANKI&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt; ANALIZY&lt;/&gt;<br><br> Rozbicie struktury rodzinnej, jej dezorganizacja jest czynnikiem wyjątkowo silnie usposabiającym do autodestrukcyjnych postaw i zachowań ludzi dorosłych ora dzieci i młodzieży, co starałam się udokumentować we wcześniejszych rozdziałach tej książki.<br><br>Jest jednak drugie środowisko wiążące człowieka, kształtujące jego postawy i zachowania, a mianowicie środowisko pracy. W przeciwieństwie jednak do rodziny, której wpływ na kształtowanie pozytywnych lub niekorzystnych typów zachowań był przedmiotem wielu rozpraw i studiów, analizy problemów zawodu i pracy w tej kwestii prowadzono wyjątkowo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego