Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy ubezpieczeń i kredytów
Rok: 2000
udzielania pożyczki hipotecznej
( 2.
Pożyczka może być udzielona osobie fizycznej posiadającej :
1) pełną zdolność do czynności prawnych,
2) obywatelstwo polskie,
3) udokumentowane źródło dochodów,
4) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
5) zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami,
6) prawo własności nieruchomości lub władania ograniczonym prawem rzeczowym, które Wnioskodawca powinien udokumentować.
2. W przypadku wystąpienia o pożyczkę przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim umowę zawiera się z obojgiem małżonków, chyba że pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa (udokumentowana aktem notarialnym lub odpisem orzeczenia sądu w tej sprawie).
( 3.
Bank udziela pożyczki na okres od 1 roku do 15 lat.
§ 4.
1
udzielania pożyczki hipotecznej<br>( 2.<br>Pożyczka może być udzielona osobie fizycznej posiadającej :<br>1) pełną zdolność do czynności prawnych,<br>2) obywatelstwo polskie,<br>3) udokumentowane źródło dochodów,<br>4) uregulowany stosunek do służby wojskowej,<br>5) zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami,<br>6) prawo własności nieruchomości lub władania ograniczonym prawem rzeczowym, które Wnioskodawca powinien udokumentować.<br>2. W przypadku wystąpienia o pożyczkę przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim umowę zawiera się z obojgiem małżonków, chyba że pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa (udokumentowana aktem notarialnym lub odpisem orzeczenia sądu w tej sprawie). <br>( 3.<br>Bank udziela pożyczki na okres od 1 roku do 15 lat. <br>§ 4.<br>1
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego