Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 5(500)
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1989
źródłem wspomnianych napięć pomiędzy Stolicą Apostolską a Kościołami lokalnymi. Nie bez znaczenia jest również negatywny wpływ centralizmu na stosunki z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i ruch ekumeniczny na rzecz zjednoczenia chrześcijaństwa. Od czasu papieża Jana XXIII i zainicjowanego przez niego "otwarcia" Kościoła istnieje, przynajmniej w świecie protestanckim, silna tendencja do uznania udokumentowanego przez historią prymatu Biskupa Rzymu, jego roli zwornika i rzecznika fundamentalnej jedności całego chrześcijaństwa. Znalazło to bardzo dobitny wyraz w dokumentach Anglikańsko-Rzymsko-Katolickiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej (ARCIC). Jednak walną przeszkodą na tej drodze jest właśnie zasada nieomylności i bezpośredniej jurysdykcji papieskiej. O to w rzeczy samej rozbijają się wszelkie
źródłem wspomnianych napięć pomiędzy Stolicą Apostolską a Kościołami lokalnymi. Nie bez znaczenia jest również negatywny wpływ centralizmu na stosunki z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i ruch ekumeniczny na rzecz zjednoczenia chrześcijaństwa. Od czasu papieża Jana XXIII i zainicjowanego przez niego "otwarcia" Kościoła istnieje, przynajmniej w świecie protestanckim, silna tendencja do uznania udokumentowanego przez historią prymatu Biskupa Rzymu, jego roli zwornika i rzecznika fundamentalnej jedności całego chrześcijaństwa. Znalazło to bardzo dobitny wyraz w dokumentach Anglikańsko-Rzymsko-Katolickiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej (ARCIC). Jednak walną przeszkodą na tej drodze jest właśnie zasada nieomylności i bezpośredniej jurysdykcji papieskiej. O to w rzeczy samej rozbijają się wszelkie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego