Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
dokonywaniu zwrotu składki potrąca się 20% składki podlegającej zwrotowi. Jeżeli składka podlegająca zwrotowi zostaje zaliczona na poczet nowego ubezpieczenia autocasco w/w potrąceń nie stosuje się.
3. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje od daty otrzymania przez PZU wniosku o zwrot składki a w przypadku zbycia pojazdu od daty udokumentowanego przeniesienia prawa własności pojazdu z zastrzeżeniem terminu określonego w § 14 pkt 4.
4. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia zaistniało zdarzenie w związku z którym PZU wypłacił lub zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania.

Zasady ustalania i wypłaty odszkodowań
§ 19. W razie utraty pojazdu (także wyposażenia) górną granicę odszkodowania
dokonywaniu zwrotu składki potrąca się 20% składki podlegającej zwrotowi. Jeżeli składka podlegająca zwrotowi zostaje zaliczona na poczet nowego ubezpieczenia autocasco w/w potrąceń nie stosuje się.<br>3. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje od daty otrzymania przez PZU wniosku o zwrot składki a w przypadku zbycia pojazdu od daty udokumentowanego przeniesienia prawa własności pojazdu z zastrzeżeniem terminu określonego w § 14 pkt 4.<br>4. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia zaistniało zdarzenie w związku z którym PZU wypłacił lub zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania.<br><br>Zasady ustalania i wypłaty odszkodowań<br>§ 19. W razie utraty pojazdu (także wyposażenia) górną granicę odszkodowania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego