Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
przypadku, gdy ubezpieczony jest wyłącznym opiekunem dziecka/ci wspólnie z nim podróżującego/ych.
2. Wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju
1) w przypadku:
a) ciężkiej choroby lub nagłej śmierci członka rodziny ubezpieczonego (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
b) przyczyny losowej powstałej w miejscu zamieszkania ubezpieczonego (pożar, zalanie mieszkania lub włamanie do mieszkania) udokumentowanych stosownymi dowodami.
2) Przedstawiciel zagraniczny TUiR WARTA zorganizuje i pokryje w granicach sum gwarancyjnych, o których mowa w § 5 niniejszych OWU dodatkowe koszty powrotu ubezpieczonego do kraju. Koszty te stanowią różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi przez ubezpieczonego w związku z jego wcześniejszym powrotem, a kosztami pierwotnie zaplanowanej podróży do kraju. Jeżeli
przypadku, gdy ubezpieczony jest wyłącznym opiekunem dziecka/ci wspólnie z nim podróżującego/ych.<br>2. Wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju <br>1) w przypadku:<br>a) ciężkiej choroby lub nagłej śmierci członka rodziny ubezpieczonego (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo).<br>b) przyczyny losowej powstałej w miejscu zamieszkania ubezpieczonego (pożar, zalanie mieszkania lub włamanie do mieszkania) udokumentowanych stosownymi dowodami.<br>2) Przedstawiciel zagraniczny TUiR WARTA zorganizuje i pokryje w granicach sum gwarancyjnych, o których mowa w § 5 niniejszych OWU dodatkowe koszty powrotu ubezpieczonego do kraju. Koszty te stanowią różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi przez ubezpieczonego w związku z jego wcześniejszym powrotem, a kosztami pierwotnie zaplanowanej podróży do kraju. Jeżeli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego