Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: regulamin korzystania z kart płatniczych
Rok: 2000
organów,
2) rozwiązania umowy o prowadzenie konta osobistego.
§ 32
1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z tytułu:
1) udostępniania karty osobom trzecim wraz z ujawnieniem PIN,
2) transakcji dokonanych przy użyciu karty skradzionej/zagubionej, przez 24 godziny od momentu zgłoszenia jej utraty, zgodnie z § 22 niniejszego Regulaminu,
3) udostępniania numeru karty w sieci Internet.
2. Bank nie odpowiada za ewentualne przypadki odmowy dokonania transakcji w punktach akceptujących, jak i bankomatach.
3. Bank nie odpowiada za zatrzymanie karty w bankomacie z przyczyn technicznych lub wadliwej obsługi bankomatu przez Posiadacza karty.
§ 33
1. Z dniem złożenia wypowiedzenia umowy konta osobistego przez
organów, <br>2) rozwiązania umowy o prowadzenie konta osobistego.<br>§ 32<br>1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z tytułu:<br>1) udostępniania karty osobom trzecim wraz z ujawnieniem PIN, <br>2) transakcji dokonanych przy użyciu karty skradzionej/zagubionej, przez 24 godziny od momentu zgłoszenia jej utraty, zgodnie z § 22 niniejszego Regulaminu, <br>3) udostępniania numeru karty w sieci Internet.<br>2. Bank nie odpowiada za ewentualne przypadki odmowy dokonania transakcji w punktach akceptujących, jak i bankomatach.<br>3. Bank nie odpowiada za zatrzymanie karty w bankomacie z przyczyn technicznych lub wadliwej obsługi bankomatu przez Posiadacza karty.<br>§ 33<br>1. Z dniem złożenia wypowiedzenia umowy konta osobistego przez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego