Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
w dziedzinę archeologii
i językoznawstwa. Coraz większy udział ma w tym również biologia molekularna,
identyfikująca ślady ewolucyjnej historii populacji ludzkich w ich genomach.
Klimat miał wpływ na zdarzenia nawet w czasach historycznych. Józef Flawiusz
pisze, na przykład, że król Herod budując twierdzę na górze Masada, przeznaczył płaski jej szczyt na uprawę roli. Analiza izotopowa pni tamaryszku, użytych przez Rzymian do budowy rampy wiodącej na ten szczyt, która im posłużyła do osaczenia w 73 roku n.e. broniących się tam zelotów, świadczy, że klimat wówczas był rzeczywiście chłodniejszy i wilgotniejszy niż dziś. Dziś bowiem Masada leży pośrodku pustyni. Dane izotopowe z profilów
w dziedzinę archeologii <br>i językoznawstwa. Coraz większy udział ma w tym również biologia molekularna,<br>identyfikująca ślady ewolucyjnej historii populacji ludzkich w ich genomach.<br>Klimat miał wpływ na zdarzenia nawet w czasach historycznych. Józef Flawiusz <br>pisze, na przykład, że król Herod budując twierdzę na górze Masada, przeznaczył płaski jej szczyt na uprawę roli. Analiza izotopowa pni tamaryszku, użytych przez Rzymian do budowy rampy wiodącej na ten szczyt, która im posłużyła do osaczenia w 73 roku n.e. broniących się tam zelotów, świadczy, że klimat wówczas był rzeczywiście chłodniejszy i wilgotniejszy niż dziś. Dziś bowiem Masada leży pośrodku pustyni. Dane izotopowe z profilów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego