Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Organizacji
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok powstania: 1965
Przeglądu Organizacji. Wpłaty prosimy kierować na konto PKO Warszawa 1 O/M konto 95-9-220185, z zaznaczeniem jakiego okresu wpłata dotyczy.

Jakub Drozdowicz
Z Doświadczeń Samorządu Robotniczego W Jugosławii
Samorząd robotniczy w Jugosławii niewątpliwie zasługuje na uwagę chociażby ze względu na formy jego działania. Dla pełniejszego zrozumienia nieodzowne jest uprzednie, przynajmniej pobieżne, zaznajomienie się z podstawowymi cechami przedsiębiorstwa społecznego w Jugosławii.
1. Podstawowe cechy przedsiębiorstwa społecznego
Podstawowe środki produkcji są uspołecznione. Jedynie w rolnictwie istnieje nadal zdecydowana przewaga chłopskiej gospodarki drobnotowarowej. Istnieją też indywidualne warsztaty rzemieślnicze. Poza rolnictwem i rzemiosłem istnieje więc w pełni uspołeczniona gospodarka. Nie ma jednak przedsiębiorstw
Przeglądu Organizacji. Wpłaty prosimy kierować na konto PKO Warszawa 1 O/M konto 95-9-220185, z zaznaczeniem jakiego okresu wpłata dotyczy. &lt;page nr=16&gt;&lt;/div&gt;<br><br>&lt;div&gt;&lt;au&gt;Jakub Drozdowicz&lt;/au&gt;<br>&lt;tit&gt;Z Doświadczeń Samorządu Robotniczego W Jugosławii&lt;/tit&gt;<br>&lt;intro&gt;Samorząd robotniczy w Jugosławii niewątpliwie zasługuje na uwagę chociażby ze względu na formy jego działania. Dla pełniejszego zrozumienia nieodzowne jest uprzednie, przynajmniej pobieżne, zaznajomienie się z podstawowymi cechami przedsiębiorstwa społecznego w Jugosławii.&lt;/intro&gt;<br>1. Podstawowe cechy przedsiębiorstwa społecznego<br>Podstawowe środki produkcji są uspołecznione. Jedynie w rolnictwie istnieje nadal zdecydowana przewaga chłopskiej gospodarki drobnotowarowej. Istnieją też indywidualne warsztaty rzemieślnicze. Poza rolnictwem i rzemiosłem istnieje więc w pełni uspołeczniona gospodarka. Nie ma jednak przedsiębiorstw
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego