Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
PZU przysługuje prawo dochodzenia zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.

Postępowanie w razie szkody
§ 29. W razie powstania szkody właściciel pojazdu lub upoważniony kierowca powinien:
1) zapobiec zwiększaniu szkody.
2) nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian uzasadnionych koniecznością kontynuowania dalszej bezpiecznej jazdy i nie oddawać go do naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez PZU lub jego przedstawiciela chyba, że PZU lub jego przedstawiciel nie przeprowadził ich w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. a 14 dni jeżeli niezbędne było powołanie biegłych-rzeczoznawców,
3) o szkodzie powstałej na terytorium RP powiadomić PZU niezwłocznie, jednak nie później niż w
PZU przysługuje prawo dochodzenia zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.<br><br>Postępowanie w razie szkody<br>§ 29. W razie powstania szkody właściciel pojazdu lub upoważniony kierowca powinien:<br>1) zapobiec zwiększaniu szkody.<br>2) nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian uzasadnionych koniecznością kontynuowania dalszej bezpiecznej jazdy i nie oddawać go do naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez PZU lub jego przedstawiciela chyba, że PZU lub jego przedstawiciel nie przeprowadził ich w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. a 14 dni jeżeli niezbędne było powołanie biegłych-rzeczoznawców,<br>3) o szkodzie powstałej na terytorium RP powiadomić PZU niezwłocznie, jednak nie później niż w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego