Typ tekstu: Książka
Autor: Błoński Jan
Tytuł: Forma, śmiech i rzeczy ostateczne
Rok: 1994
wartości, idei, przedmiotu). Odrzucona o tyle, o ile przyszła z zewnątrz, dana forma (wartość, idea) będzie w końcu uszanowana pod warunkiem, że zostanie wewnętrznie uznana. Uznana zaś oznacza - przemodelowana, przekształcona tak, aby mogła zostać uznana za własną. "Uzyskać dystans do formy" to zaopatrzyć ją niejako we współczynnik odwoływalności: tym samym utraci ona zdolność alienacji człowieka (tutaj - pisarza). Sprawić należy, aby jej prawomocność zależała od ja, nie zaś - została temu ja narzucona.
Kiedy człowiek raz zapanuje nad formą, może jej nawet składać - tymczasowy - hołd. Hołd miarkowany przeświadczeniem, że nie opiera się ona na żadnym absolutnym, społecznym czy transcendentnym fundamencie.
Po cóż to
wartości, idei, przedmiotu). Odrzucona o tyle, o ile przyszła z zewnątrz, dana forma (wartość, idea) będzie w końcu uszanowana pod warunkiem, że zostanie wewnętrznie uznana. Uznana zaś oznacza - przemodelowana, przekształcona tak, aby mogła zostać uznana za własną. "Uzyskać dystans do formy" to zaopatrzyć ją niejako we współczynnik odwoływalności: tym samym utraci ona zdolność alienacji człowieka (tutaj - pisarza). Sprawić należy, aby jej prawomocność zależała od ja, nie zaś - została temu ja narzucona.<br>Kiedy człowiek raz zapanuje nad formą, może jej nawet składać - tymczasowy - hołd. Hołd miarkowany przeświadczeniem, że nie opiera się ona na żadnym absolutnym, społecznym czy transcendentnym fundamencie.<br>Po cóż to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego