Typ tekstu: Książka
Autor: Gołaszewska Maria
Tytuł: Estetyka pięciu zmysłów
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1996
swą sztukę za subtelne narzędzie penetracji
rzeczywistości ludzkiej, a odbiorcy najczęściej przeżywają na
przedstawieniach pantomimy uczucia egzotycznej niezwykłości,
zaskakującego odkrycia tego, co, być może, powinno być zakryte -
najtajniejszych zakamarków niezwykłości.
Taniec. Podstawowym pojęciem dotyczącym "ruchu wyspecjalizowanego"
jest taniec. Jego określenie encyklopedyczne brzmi następująco: "Taniec
- układ ruchów i gestów człowieka uporządkowanych w czasie (rytm) i w
przestrzeni (kompozycja), wykonywanych zazwyczaj przy akompaniamencie
muzyki. W tańcu znajdują odbicie stany emocjonalne, treści
magiczno-obrzędowe, myśl przewodnia bądź fabuła. Rozróżnia się taniec
artystyczny, rekreacyjny i magiczno-obrzędowy".
Nader często krytycy i historycy tańca używają określeń w rodzaju:
"Na początku był taniec". Etnografowie lansują twierdzenie, że na
swą sztukę za subtelne narzędzie penetracji<br>rzeczywistości ludzkiej, a odbiorcy najczęściej przeżywają na<br>przedstawieniach pantomimy uczucia egzotycznej niezwykłości,<br>zaskakującego odkrycia tego, co, być może, powinno być zakryte -<br>najtajniejszych zakamarków niezwykłości.<br> Taniec. Podstawowym pojęciem dotyczącym "ruchu wyspecjalizowanego"<br>jest taniec. Jego określenie encyklopedyczne brzmi następująco: "Taniec<br>- układ ruchów i gestów człowieka uporządkowanych w czasie (rytm) i w<br>przestrzeni (kompozycja), wykonywanych zazwyczaj przy akompaniamencie<br>muzyki. W tańcu znajdują odbicie stany emocjonalne, treści<br>magiczno-obrzędowe, myśl przewodnia bądź fabuła. Rozróżnia się taniec<br>artystyczny, rekreacyjny i magiczno-obrzędowy".<br> Nader często krytycy i historycy tańca używają określeń w rodzaju:<br>"Na początku był taniec". Etnografowie lansują twierdzenie, że na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego