Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
grup roboczych, zastosowanie sankcji dyscyplinarnych , czasami wyzwala zbiorowe wystąpienie protestacyjne i groźne zakłócenia porządku. Obojętność dotyczy prób samobójczych, dlatego, że śmierć współwięźnia rodzi z reguły poważniejsze społeczne reperkusje.

Samobójstwa, poza tym zewnętrznym wymiarem ich skutków, mają kontekst wewnętrzny, odnoszący się do sprawców samobójstw. Powstaje pytanie, najogólniej rzecz ujmując, czy (i w jakiej mierze) izolacja w więziennej celi i związane z nią rygory, odmienne od pozawięziennych reguły zachowań zwiększają prawdopodobieństwo zamachów samobójczych.

Problemy te opisywane są najczęściej w wymiarze jednostkowym, jako zdarzenia nasycone dramatyzmem występujące w środowisku znanym raczej z filmów i reportaży publicystycznych niż poddawane naukowej penetracji. Przedmiotem naszych rozważań jest natomiast - zgodnie
grup roboczych, zastosowanie sankcji dyscyplinarnych , czasami wyzwala zbiorowe wystąpienie protestacyjne i groźne zakłócenia porządku. Obojętność dotyczy prób samobójczych, dlatego, że śmierć współwięźnia rodzi z reguły poważniejsze społeczne reperkusje.<br><br>Samobójstwa, poza tym zewnętrznym wymiarem ich skutków, mają kontekst wewnętrzny, odnoszący się do sprawców samobójstw. Powstaje pytanie, najogólniej rzecz ujmując, czy (i w jakiej mierze) izolacja w więziennej celi i związane z nią rygory, odmienne od pozawięziennych reguły zachowań zwiększają prawdopodobieństwo zamachów samobójczych.<br><br>Problemy te opisywane są najczęściej w wymiarze jednostkowym, jako zdarzenia nasycone dramatyzmem występujące w środowisku znanym raczej z filmów i reportaży publicystycznych niż poddawane naukowej penetracji. Przedmiotem naszych rozważań jest natomiast - zgodnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego